Background

Millä pe­li­sään­nöil­lä päätöksiä? - Hanno Ne­van­lin­na, Futurice Oy

Miten saat päätökset to­teut­ta­maan stra­te­gi­aa ja arvoja eikä viemään or­ga­ni­saa­tio­ta sat­tu­man­va­rai­siin suuntiin? Onko mah­dol­lis­ta delegoida pää­tök­sen­te­koa kas­vavas­sa yri­tyk­ses­sä? Onko pe­li­sään­nöis­tä hyötyä?

Kuuntele seuraavilta alustoilta:

Spotify

Apple Podcasts

Buzzsprout

Stitcher  


Lisää tietoa Futurice Oy:stä:

https://futurice.com 

Jaa tämä artikkeli
Hazy mountains

Yh­teys­tie­dot

Päivi Heikinheimo

paivi.heikinheimo@keyconsulting.fi

+358 400 503864

www.keyconsulting.fi

www.yritaoikein.fi

www.menestystarinaksi.blogspot.fi  

1621179834587_P%C3%A4ivi%20Heikinheimo-me.jpg

Päätä oikein!

Podcast päätöksenteon parantamiseksi

Logo%2025.1.2021-me.png

Yritä oikein!

Podcast siitä, miten menestyt yrittäjänä 

1629216111586_Yrit%C3%A4%20oikein!-me.jpg